• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Školám nabízíme kompletní outsorcing, tzn. převzetí veškerých starostí o VT pod naši správu. Týká se to škol, které nemají možnost (jak finanční, tak i kapacitní) tohoto dosáhnout vlastními silami.

 Správa systému (rozumí se tím správa PC sítí ) obsahuje:

 1. Administraci a správu serveru na platformě MS Windows
 2. Správu síťových služeb (DNS, DHCP, Active directory, atd.)
 3. Správu systémových komponent zabezpečujících konektivitu na Internet
 4. Funkčnost infrastruktury ( Firewall, SW/HW)
 5. Ochranu lokální sítě před napadením z Internetu
 6. Správu aktivních prvků
 7. Pravidelný scan Serveru
 8. Obnova Pracovních stanic pomocí Image vytvořeného Dodavatelem

 Údržba VT a příslušenství ve škole

 Tato služba zahrnuje:

 1. Odstranění nahlášené závady na těchto zařízeních v místě Objednavatele
 2. Cestovné a práci servisního technika
 3. Zahájení opravy následující pracovní den, nejpozději však do 48 hodin po dni nahlášení závady.
 4. Technická podpora při správě domény a zajištění její funkčnosti.
 5. Poradenská činnost v oblasti IT – návrh vhodné technologie, vhodné SW vybavení.
 6. Ekologická likvidace vyřazeného HW včetně potvrzení o provedené ekologické likvidaci.
 7. Instalaci výukového SW.
 8. Technická pomoc SW dmEvidence, popř. Bakaláře.
 9. Pomoc při odesílání dat na ÚIV.
 10. Nadstandardní přístup